รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-06-10เตือนภัย อันตรายจากขนมปัง และอันตรายจากซอสเย็นตาโฟ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-06-0710 ความเชื่อแปลกๆ ของเกาหลี/ เทศกาลปาถั่ว (วันเซ็ทสึบุน) ของญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-06-06เตือนภัยบทเรียนฆ่าสะเทือนขวัญน้องยิ้ม/ ยางพารา ต้นไม้สารพัดประโยชน์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-06-05สัมภาษณ์พิเศษคณะเยาวชนชาวสยามจากมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง, คุณบุญรัตน์ แสงทอง, คุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-06-04เรื่องไข่ ไข่ ให้ประโยชน์/ 10 โรคร้ายในช่วงฤดูฝน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-06-039 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม/ เทศกาปาของแปลก ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-05-31ลมหายใจบ่งบอกโรค/ หน้าที่ของม้าม/ สาเหตุที่คนรุ่นเก่าต้องมีปลูก ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-05-30กลิ่นปาก/ แพทเตือนผ่ากรามสวยจริง แต่เสี่ยง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2013-05-29ประเพณีทำขวัญข้าว หรือทำขวัญแม่โพสพ/ เตือนภัยแก๊งปล้นริมถนน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ