รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-08-13Fast Food- Junk Food กินอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพ/ อาการเบื่ออาหาร ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-08-12วันแม่แห่งชาติ 2556/ วันแม่ปีนี้ควรทำอะไรดี ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัคน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-08-09มื้อกลางวันก็สำคัญไม่แพ้กัน/ กินขนมไม่ให้เสียสุขภาพ/ โปรตีนจากสารพัดถั่ว ดำเนินรายากรโดยคุณอาภร ชาลือชัย
2013-08-088 สิงหาคม 2510 วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน/ 15 โรค ไลฟ์สไตล์ป้องกันได้ ดำเนินรายการโดยคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-08-07เด็กก็เครียดเป็น/ เตือนภัย กระเตงลูกเดินห้างโจรแยะ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-08-06บริหรสมองให้สมองใส/ อาหารต้องห้ามยามป่วย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-08-05ทำไมหนูท้องผูก/ ทำไมหนูท้องเสีย/ คุณรู้จักอาหารญี่ปุ่นดีหรือยัง ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-08-02น้ำตาลมะพร้าว กับสารฟอกขาว/ 4 ข้อควรจำก่อนลองเสื้อ/ พี่มากพระโขนง ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-08-01พจนานุกรม/ ภูมิแพ้ ป้องกันได้ ถ้ารู้ทัน แต่เนิ่นๆ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง