รับฟังรายการสด
หน้าต่างโลกกว้างหน้าต่างโลกกว้าง
18:00-18:30 น.

รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-04-1650 เรื่องที่ดีที่สุดในกทม/ เตือนภัยกระจกโรงแรม ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-04-15กิจกรรมวันสงกรานต์และข้อควรปฏิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-04-12สงกรานต์ 2556 ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-04-11นกกระจอกเทศ/ ดอกลำคาน สัญลักษณ์วันผู้สูงอายุ/ น้ำแข็งระวังสารปนเปื้อน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่้น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-04-10แฟร์รี่เซอเคิล/ ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม/ ประโยชน์ของน้ำผึ้ง/ เตือนภัยอู่ซ่อมรถ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-04-01ความจริง 113 ชีวิตเด็กไทย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-03-29ตุ้ยนุ้ยน่ารัก..โรคร้ายถามหา/ สารพัดชา สารพัดประโยชน์/ อาหารประเภทเส้นของญี่ปุ่น (4) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-03-28ประโยชน์ของแครอท/ โรคกระดูกพรุน/ เตือนภัย SMS ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-03-27ประโยชน์ของเห็ดชนิดต่างๆ / เตือนภัน ระวังแก๊งเรี่ยไรบุญ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร