รายการ


คุยกันวันพุธ(อีสาน)

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-09-08ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
2017-09-06ไทย-เมียนมา ลงนาม ความร่วมมือด้านกีฬา/ ไทย-จีน ลงนามความตกลง
2017-09-04ปธน.รัสเซีย แสดงความกังวลต่อสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลีจะบานปลาย
2017-08-28ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า(เจอีซี) ไทย-เช็ก ครั้งที่ 2
2017-08-25กรมศิลปากรทวงคืนทับหลังหินทรายปราสาทเขาหัวโล้น , โอกาสการลงทุนในเมียนมา
2017-08-25ข่าวนายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนไทย
2017-08-18นรม.มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปี 2562 และต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2017-08-11ปัญหาค้าประเวณีของหญิงไทยในอินเดีย