รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการกนิษฐา ขันทะสาร


บัญชา ธิโกศรี

คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

โดยคุณ กนิษฐา ขันทะสาร, บัญชา ธิโกศรี

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits 

วัน หัวข้อ
2014-06-13UNESCO ยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรเป็นบุคคลสำคัญ/ กรณีพิพาทดินแดนจีน-เวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-11ความร่วมมือในการปราบปรามการก่อการร้าย/ การก่อการร้ายที่การาจี ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-09ไวรัสเมอร์ส (ความคืบหน้า)/ เนปาลติดตั้งระบบเรดาห์/ ประเทศภูฏาน ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-06สถิติการปีนเขาเอเวอเรสต์/ ทหาร ตำรวจ จับยาบ้ากลางแม่น้ำโขง ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-04แต่งตั้งผู้นำลาว แทนผู้บริหารระดับสูงที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ/ รัฐใหม่ของอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-02ในหลวง-พระราชินี ส่งพระราชสาส์นถึงผู้นำมาเลเซีย,บ.สามเศียรขอโทษทางการลาว,รัฐเปรย
2014-05-30ความคืหน้าเรือเซวอล/ ความคืบหน้าวัดร่องขุ่น ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-05-23ลาวไว้อาลัยบิ๊กลาว/ ทุ่งไหหิน ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย