รับฟังรายการสด
หน้าต่างโลกกว้างหน้าต่างโลกกว้าง
18:00-18:30 น.

รายการ


คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits 

วัน หัวข้อ
2014-08-11เหตุการณ์แผ่นดินไหวในมณฑลยูนนาน/ สถานการณ์ในกาซ่า การช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-08-08สรุปสถานการณ์ในฉนวนกาซาของอิสราเอล ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-08-06การช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย/ ความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายแรงงานในอิสราเอล ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-08-04ไวรัสอีโบล่า/ การเตรียมการช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-08-01ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว/ ฝนถล่มดินสไลด์ ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-30การเตรียมความช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย/ จีนมิตรแท้ย้ำยังเชื่อมั่นไทย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-07-28การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหัวหินของสื่อมวลชนบรูไน ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-25การแต่งตั้งผู้นำ/ การเลือกตั้งอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-21การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ การจัดระเบียบทางเท้า กทม. ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย