รายการ


คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits 

วัน หัวข้อ
2016-11-28มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ แจกเงินผู้มีรายได้น้อย ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรีและกนิษฐา ขันทะสาร
2016-11-25ยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดำเนินรายการโดยกนิษฐา ขันทะสาร
2016-11-18กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง 22 พ.ย. 59
2016-11-16รายงานความคืบหน้าแผ่นดินไหว/ จัดงานจับคู่เจรจาธุรกิจ ข้าว-มันสัมปะหลัง ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี และคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2016-11-14คุยกันวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
2016-11-11คุยกันวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
2016-11-07ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ , รัฐบาลเร่งปราบหมิ่นสถาบัน , MOU ไทย-บังคลาเทศ การซื้อขายข้าวดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรีและขกนิษฐา ขันทะสาร