รับฟังรายการสด
วาไรตี้การทูตวาไรตี้การทูต
22:00-22:30 น.

รายการ


คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits 

วัน หัวข้อ
2016-11-14คุยกันวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
2016-11-11คุยกันวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
2016-11-07ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ , รัฐบาลเร่งปราบหมิ่นสถาบัน , MOU ไทย-บังคลาเทศ การซื้อขายข้าวดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรีและขกนิษฐา ขันทะสาร
2016-11-04ท่องเที่ยวเตรียมหารือผู้บริหารอาลีบาบา เพื่อวางกรอบส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย , เศรษฐกิจโลกแนวโน้มดีขึ้น ราคายางขยับขึ้น กก. 60 บาท ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรีและกนิษฐา ขันทะสาร
2016-11-02พสกนิกรยังเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ท้องสนามหลวงเพื่อสักการะพระบรมศพ/ ประชาชนในอังกฤษรวมตัวถวายความอาลัย ดำเนินรายการโดยคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2016-10-28ปิดถนนรอบสนามหลวง 29-31 ต.ค. 59 , หลายประเทศคุมเข้มผู้ต้องหา ม.112 ,ต่างชาติน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรีและคุณขนิษฐา ขันทะสาร
2016-10-26สรุปประเด็นข่าวประจำวัน ,นรม.กล่าวปราศัยในวันสหประชาชาติ 24 ต.ค. 59 ดำเนินรายกรโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2016-10-23โครงการในพระราชดำริพิธีบำเพ็ญกุศลที่ กต. , การดำเนินคดี ม.112
2016-10-21การแต่งตั้งประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราว , การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับราชนาจักรฎุฏาน ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรีและกนิษฐา ขันทะสาร