บทสัมภาษณ์พิเศษ A Hug for Refugee 2017/04/03

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง
ถอดสูทนักการทูต 2017/08/22