รับฟังรายการสด
รอบบ้านเรารอบบ้านเรา
06:00-06:30 น.

เปิดโลกอาเซียน เวียดนาม1 2012/03/01

ท่านทูตแนะนำให้รู้จักกับประเทศเวียดนาม