รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

เปิดโลกอาเซียน เวียดนาม1 2012/03/01

ท่านทูตแนะนำให้รู้จักกับประเทศเวียดนาม