เกาะกระแสข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และโรงแรม Novotel, Yangon

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นางกมลรัตน์ บุญ-หลง ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นเจ้าภาพจัดงาน Morning Coffee เพื่อสาธิตการประกอบอาหารไทย โดย ผศ.ดร. ชญานิษฐ์ พราหมณ์เภทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แก่คณะภริยาเอกอัครราชทูตฯ และสมาชิก The International Cultural and Charity Group (ICCG) ซึ่งเป็นกลุ่มสุภาพสตรีชาวเมียนมาที่มีชื่อเสียง โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และโรงแรม Novotel, Yangon