รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2021-08-23หลักการกรุงเทพภายใต้กรอบเซนได
2021-08-09รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน
2021-08-02นวัตกรรมการพัฒนาเกมในประเทศไทย (ตอนที่ 2)
2021-07-26นวัตกรรมการพัฒนาเกมในประเทศไทย (ตอนที่ 1)
2021-07-19In-game Ad ช่องทางตลาดแบบใหม่ในยุคดิจิทัล
2021-07-12กลยุทธ์การเติบโตที่ยั่งยืน
2021-07-05ผ้าจากพืชในทะเล
2021-06-28นวัตกรรมและอุตสาหกรรมเกมในยุคดิจิทัล