รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2021-07-19In-game Ad ช่องทางตลาดแบบใหม่ในยุคดิจิทัล
2021-07-12กลยุทธ์การเติบโตที่ยั่งยืน
2021-07-05ผ้าจากพืชในทะเล
2021-06-28นวัตกรรมและอุตสาหกรรมเกมในยุคดิจิทัล
2021-06-21เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
2021-06-14โปรตีนทางเลือกจากอากาศ
2021-06-07มังสวิรัต: กระบวนการผลิตที่สามารถชดเชยธรรมชาติคืนให้กับโลกได้
2021-05-31หนังสือ Voluntary National Review 2020 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2021-05-24เสื้อผ้าจากกระดาษ