รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2022-01-24การท่องเที่ยวแห่งอนาคต
2022-01-17กล่องเก็บความเย็นจากธรรมชาติ
2022-01-05เฉลิมราชพัสตรา (ตอนที่ 1)
2022-01-03แผนพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในยุคไทโช
2021-12-27เรือเดินสมุทรแห่งอนาคต
2021-12-20มื้ออาหารช่วยโลก
2021-12-06นวัตกรรมที่ครอบคลุมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2021-11-29รูปแบบของการมีสุขภาพที่ดี
2021-11-22รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด