รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2021-09-27SDG Moment เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
2021-09-20ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา
2021-09-06พืชเพื่อความยั่งยืน
2021-08-30SDGs กับสหรัฐอเมริกาและอาเซียน
2021-08-23หลักการกรุงเทพภายใต้กรอบเซนได
2021-08-09รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน
2021-08-02นวัตกรรมการพัฒนาเกมในประเทศไทย (ตอนที่ 2)
2021-07-26นวัตกรรมการพัฒนาเกมในประเทศไทย (ตอนที่ 1)