รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2021-12-20มื้ออาหารช่วยโลก
2021-12-06นวัตกรรมที่ครอบคลุมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2021-11-29รูปแบบของการมีสุขภาพที่ดี
2021-11-22รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด
2021-11-08เหลื่อมลํ้าและความเท่าเทียมเพราะต้นทุนของทุกคนแตกต่างกัน
2021-11-01การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล
2021-10-25อุทยานแห่งความยั่งยืน
2021-10-18สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
2021-10-11Zero Weate การหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด