รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2022-06-2727/06/2565
2022-06-2020/06/2565
2022-06-1313/06/2565
2022-06-0606/06/2565
2022-05-3030/05/2565
2022-05-1616/05/2565
2022-05-0909/05/2565
2022-05-0202/05/2565
2022-04-18นมมันฝรั่งทางเลือกใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม