รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2022-02-28นวัตกรรมของอาหารทางเลือกเพื่อความยั่งยืน
2022-02-21วิธีจัดการความเครียดของมนุษย์
2022-02-14อุตสาหกรรมโรงแรมเพื่อความยั่งยืน
2022-01-31สุขภาพจิตดีเพราะธรรมชาติ
2022-01-24การท่องเที่ยวแห่งอนาคต
2022-01-17กล่องเก็บความเย็นจากธรรมชาติ
2022-01-05เฉลิมราชพัสตรา (ตอนที่ 1)
2022-01-03แผนพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในยุคไทโช
2021-12-27เรือเดินสมุทรแห่งอนาคต