รับฟังรายการสด
เรียนภาษาเมียนมากันเถอะเรียนภาษาเมียนมากันเถอะ
22:00-22:30 น.

รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

สอนการเรียนรู้ภาษาเมียนมาและเกร็ดความรู้ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

 

วัน หัวข้อ
2017-08-01ปั้มน้ำมันในเมียนมา/ ชอบไปร้านเสริมสวย
2017-07-25ชอบไปไหน ชอบไปรัฐฉาน
2017-07-18ไปไหทนมา/ ไปกะเหรี่ยงมา
2017-07-11เคยไปไหน เคยไปมัณฑะเลย์
2017-07-04กำลังไปไหน กำลังไปงานเลี้ยง
2017-06-27จะไปไหน อยากไปดูหนัง
2017-06-20ไปไหน-อยากไปไหน อยากไปย่างกุ้ง
2017-06-13ภาษาเมียนมายากไหม/ ภาษเมียนมาไม่ยาก/ ภาษาเมียนมาง่าย
2017-06-06ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่/ ประโยคไปย่างกุ้งหรือไปกรุงเทพฯ