รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2013-04-30ASEAN SUMMIT 22 (ตอน 1) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-04-23อาเซียน-จีน ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-04-16อาเซียน-จีน ตอนที่2
2013-02-12คณะกรรมมาธิการอาเซียนแห่งชาติ/ การบรรยายพิเศษของ ดร. สุรินทร์ฯ ดำเนินรายการโดยคุณปวีณา สุทธิศรีปก
2013-02-05คำถาม - คำตอบ ที่คนสนใจก่อนเข้าสู่ AC 2558 ดำเนินรายการโดยคุณดวงกมล เกียรติบำรุง และคุณปวีณา สุทธิศรีปก
2013-01-22ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือไตรภาคีของไทย ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณฐิติรัฐ ว่องแก้ว
2013-01-15ยุทธศาสตร์ความร่วมมือไตรภาคีของไทย ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณฐฺติรัฐ ว่องแก้ว
2013-01-08ยุทธศาสตร์ความร่วมมือไตรภาคีของไทย ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณฐฺติรัฐ ว่องแก้ว