รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2021-04-08อาเซียน-นิวซีแลนด์
2021-04-01อาเซียน-ออสเตรเลีย
2021-03-25มุมมองของอาเซียนต่อ อินโด-แปซิฟิก
2021-03-18เยาวชนอาเซียน
2021-03-11อาเซียนกับสตรี สันติภาพ และความมั่นคง
2021-03-04อาเซียนกับภาคีภายนอก
2021-02-18อาเซียนสู้โควิด
2021-02-11ปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน อาเซียน-จีน
2021-02-04การเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องความเชื่อมโยง