รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2022-06-3030/06/2565
2022-06-2323/06/2565
2022-06-1616/06/2565
2022-06-0909/06/2565
2022-05-2626/05/2565
2022-05-1919/05/2565
2022-05-1212/05/2565
2022-04-28การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-นิวซีแลนด์
2022-04-21อาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่