รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2022-02-24การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
2022-02-17กัมพูชาประธานอาเซียนกับสถานการณ์ในเมียนมา
2022-02-10กัมพูชา ประธานอาเซียน 2565 (ตอนที่ 2)
2022-02-03กัมพูชา ประธานอาเซียน 2565 (ตอนที่ 1)
2021-12-30การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
2021-12-16การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย
2021-12-09การประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย
2021-12-02การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา
2021-11-25การประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน