รับฟังรายการสด
วัฒนธรรมสัมพันธ์วัฒนธรรมสัมพันธ์
05:30-06:00 น.

รายการณัฐวัฒน์ นิมิง

เปิดโลกมุสลิม

โดยคุณ ณัฐวัฒน์ นิมิง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอโลกทัศน์อิสลามผ่านเรื่องราวต่างๆ ในมิติด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และปรากฏการณ์ต่างๆที่สำคัญในแวดวงมุสลิมปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2022-06-2929/06/2565
2022-06-0808/06/2565
2022-06-0101/06/2565
2022-05-1111/05/2565
2022-05-0404/05/2565
2022-04-27รอมฎอนซีรี่ย์ : ซะกาต อัล-ฟิตรฺ (การบริจาคอาหารที่บริโภคในพื้นที่นั้น ๆ)
2022-04-13รอมฎอนซีรี่ย์ : การละหมาดในยามคํ่าคืนช่วงเดือนรอมฎอน
2022-04-06รอมฎอนซีรี่ย์ : เจาะลึกการถือศีลอดของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน
2022-03-30รอมฎอน ซีรี่ย์ : มารู้จักเดือนรอมฎอนกัน