รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-02-08สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-02-07ความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย/ ค่าครองชีพในสิงคโปร์/ กษัตริย์โอทวม ดำเนินรายการโดยคุณปวีณ บุษกรเรืองรัตน์
2013-02-06สัมภาษณ์คุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล กลับประจำการจากเคนย่า ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-02-05การศึกษาประวัติศาสตร์และอารยธรรมของโลก ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-02-01ความสัมพันธ์อังกฤษกับสหภาพยุโรป ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-01-31สัมภาษณ์พี่ปุย เกี่ยวกับประเทศอินเดีย/ สอนภาษาอังกฤษ ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-01-30คำถาม คำตอบ ปราสาทพระวิหารที่คนไทยควรรู้/ กฎหมายในแคลิฟอเนีย เริ่ม 1 ม.ค. 2013 ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-01-29การศึกษาประวัติศาสตร์และอารยธรรมของโลก ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-01-25สถานการณ์เกาหลีเหนือ/ ซีเรีย/ แอลจีเรีย ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน