รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2014-08-19อิสราเอล ดำเนินรายการโดยคุณทิพย์สุดา คำโท
2014-08-15ฉนวนกาซ่า/ เชื้อไวรัสอีโบล่า ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2014-08-14การอพยพคนไทยในลิเบีย/ สัมภาษณ์คุณพีรพัทร ดำเนินรายการโดยคุณกรีดิต สัจเดว์
2014-08-13ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติและบทบาทของไทย ดำเนินรายการโดย ผอ.มรกต ศรีสวัสดิ์ และ ผอ.นนทวัฒน์ จันทร์ตรี
2014-08-12สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล และคุณทิพย์สุดา คำโท
2014-08-08สรุปสถานการณืการเมืองในประเทศและต่างประเทศ,รัสเซียประกาศห้ามนำเข้าสินค้าบริโภคทุกชนิดจากสหรัฐ,อียู,ออสเตรเลีย,แคนนาดา,นอเวย์ 1 ปี
2014-08-07การส่งออกวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิง ดำเนินรายการโดยคุณกีรดิต สัจเดว์
2014-08-06การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินรายการโดยคุณกาญจนา ภัทรโชค
2014-08-05สาธารณรัฐแอฟริกาใต้/ โรคติดเชื้ออีโบล่า ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล