รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2014-09-04USA (สหรัฐอเมริกา) ดำเนินรายการโดยคุณกรีดิต สัจเดว์
2014-09-03อาวุธตามแบบแผน ดำเนินรายการโดยคุณพีรพงษ์ พิมลวิชยากิจ และคุณกรกช ภารัชสิทธิ์
2014-09-02Ethiopia+แอฟริกา ดำเนินรายการโดยคุณทิพย์สุดา คำโท
2014-08-29การปฏิรูปพลังงาน ปรับลดราคาน้ำมันคืนความสุขให้กับประชาชน ของคสช., สรุปประเด็นข่าวที่สำคัญในรอบสัปดาห์ สถานการณ์การเมือง การแพร่ระบาดของไวรัชอีโบลา ความคืบหน้าการพูดคุยเพื่อสันติภาพในภาคใต้ จีน-โสม รุมตำนิ"อาเบะ"
2014-08-28อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง ดำเนินรายการโดยคุณกรีดิต สัจเดว์
2014-08-27อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ตอนที่ 2 (อาวุธชีวภาพ&อาวุธเคมี) ดำเนินรายการโดย ผอ.มรกต ศรีสวัสดิ์ และ ผอ.นนทวัฒน์ จันทร์ตรี
2014-08-26นักเรียน/ นักศึกษาไทยในกรุงไคโร ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล และคุณทิพย์สุดา คำโท
2014-08-21การแบ่งแยกผิวในสหรัฐอเมริกา ดำเนินรายการโดยคุณกรีดิต สัจเดว์
2014-08-20อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยผอ.มรกต ศรีสวัสดิ์ และ ผอ.นนทวัฒน์ จันทร์ตรี