รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2022-06-2323/06/2565
2022-06-1616/06/2565
2022-06-0202/06/2565
2022-05-2626/05/2565
2022-05-0404/05/2565
2022-03-24วันไบโพลาร์โลก
2022-03-10โรคอ้วน
2022-03-03โรคมะเร็งปอด
2022-02-10โรคดีซ่าน