รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2020-12-28ปลัด กต. เข้าเยี่ยมกรมการกงสุล
2020-12-14อัปเดตสถานะกรเปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางทั้งประเทศ
2020-12-07พิธีทำบุญสำนักงานหนังสือเดินทางภูเก็ต
2020-11-30โครงการ Ambassador's trip to Phuket 2020
2020-11-16กงสุลดิจิทัล การบริการรูปแบบใหม่
2020-11-09พิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต
2020-10-26กระทรวงการต่างประเทศจัดการบรรยายสรุป แนวทางการนำคนต่างชาติในภาคธุรกิจ
2020-10-19อัพเดทสถานะการเปิดให้บริการหนังสือเดินทาง
2020-10-12ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงโควิด