รายการ


สานไมตรี พิธีการทูต

บทบาทและภารกิจ กต. ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2015-12-28การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 40 ปี
2015-12-21การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา ในโอกาสครบรอบ 65 ปี ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์
2015-12-0740 ปีแห่งการสถาปนา สปป.ลาว 2 ธ.ค. 58
2015-11-23โครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-11-16รัฐปีนัง มาเลเซีย/ วังสระปทุม ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-11-02วันรวมญาติเกาหลี ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-10-26วันชาติออสเตรีย ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-10-19วันชาติฟิจิ/ วันชาติสเปน ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-09-28ทูตสหรัฐอเมริกาคนใหม่/ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม UNGA 70 ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต