รายการ


สานไมตรี พิธีการทูต

บทบาทและภารกิจ กต. ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2018-07-2525/07/2561
2018-07-18นโยบายเจนีวา ตอนที่ 3
2018-07-11ภัยพิบัติกับการทูต
2018-06-27World Cup 2018
2018-06-06ศิลปะยึกยือ
2018-05-30นักการทูตชื่อหลินปิง (สัตว์ในนักการทูต)
2018-05-16การจัดเลี้ยงกับการทูต
2018-05-02สาธารณสุขกับการทูต
2018-04-11ประวัติศาสตร์การทูตยุคสงครามเย็น แขกรับเชิญ อาจารย์ศุภวิทย์ ถาวรบุตร