รายการ


สานไมตรี พิธีการทูต

บทบาทและภารกิจ กต. ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2018-11-14Aging Society
2018-10-10ชีวิตนักเรียนทุนไทย
2018-10-03สาระน่ารู้การทูต "การเลือกเครื่องดื่มสำหรับงานพิธี"
2018-09-26สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทูต
2018-09-12Celebrity Diplamacy การทูตคนดัง
2018-08-29P&I ออสเตรเลีย
2018-08-15AI กับการทูต
2018-08-08ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพิธีการทูต