รายการ


สานไมตรี พิธีการทูต

บทบาทและภารกิจ กต. ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2019-03-13ประวัติศาสตร์การทูต ตอนที่ 2
2019-02-27ประวัติศาสตร์การทูตไทย ตอนที่ 1
2019-02-06International Geneva
2019-01-23Sponse program
2019-01-02การประชุมระหว่างประเทศ
2018-12-19ความงามกับการทูต
2018-12-12ปีใหม่รอบโลก
2018-12-05พลาสติกกับท้องทะเล
2018-11-21การเตรียมตัวด้านการเงินสู่วัยเกษียณ