รายการ


สานไมตรี พิธีการทูต

บทบาทและภารกิจ กต. ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2015-09-21วันชาติสาธารณรัฐมอลตา (21 กันยายน) ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-09-14โครงการนำคณะทูตเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2015-08-17เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต และคุณรัชดา สุเทพากุล
2015-08-10วันชาติสาธารณะรัฐเอกวาดอร์ ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-08-03นายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนไทย ดำเนินรายการโดย คุณคณิน บุญญะโสภัต
2015-07-27ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญโสภัต
2015-03-09ล่ามภาษาสเปน/ นักการทูตรุ่นใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณเชษฐ์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์
2015-03-02Congressional Fellowship 2 ดำเนินรายการโดยคุณเชษฐ์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์