รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการชนะ เมี้ยนเจริญ


ศิรวัชร จรัสโชค


รติกร วงษ์สุวรรณ

วาไรตี้การทูต

โดยคุณ ชนะ เมี้ยนเจริญ, ศิรวัชร จรัสโชค, รติกร วงษ์สุวรรณ

วัน หัวข้อ
2015-09-21วันชาติสาธารณรัฐมอลตา (21 กันยายน) ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-09-14โครงการนำคณะทูตเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2015-08-17เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต และคุณรัชดา สุเทพากุล
2015-08-10วันชาติสาธารณะรัฐเอกวาดอร์ ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-08-03นายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนไทย ดำเนินรายการโดย คุณคณิน บุญญะโสภัต
2015-07-27ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญโสภัต
2015-03-09ล่ามภาษาสเปน/ นักการทูตรุ่นใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณเชษฐ์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์
2015-03-02Congressional Fellowship 2 ดำเนินรายการโดยคุณเชษฐ์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์