รายการชนะ เมี้ยนเจริญ


ศิรวัชร จรัสโชค


รติกร วงษ์สุวรรณ

วาไรตี้การทูต

โดยคุณ ชนะ เมี้ยนเจริญ, ศิรวัชร จรัสโชค, รติกร วงษ์สุวรรณ

วัน หัวข้อ
2021-07-02การรับรองการเยือนบุคคลสําคัญต่างประเทศในยุคความปกติวิถีใหม่
2021-06-25บทสัมภาษณ์ ออท.ชนิดา กมลนาวิน ตอน การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปรับตําแหน่งเอกอัครราชทูต
2021-06-18บทสัมภาษณ์อธิบดีกรมพิธีการทูต:กรณีการเสียชีวิตของ ออท. ยูเครน
2021-06-11การเตรียมการด้านโลจิสติกสําหรับการประชุมระหว่างประเทศ
2021-06-04ภารกิจด้านการอํานวยความสะดวก
2021-05-07พิธีการทูต คืออะไร
2019-06-12ประวัติศาสตร์การทูตไทย สมัยรัชกาลที่ 6
2019-05-29ประวัติศาสตร์การทูตในรัชสมัยรัชการที่ 5 ตอนที่ 2
2019-05-15ประวัติศาสตร์การทูตในรัชสมัย ร.5