รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการชนะ เมี้ยนเจริญ


ศิรวัชร จรัสโชค


รติกร วงษ์สุวรรณ

วาไรตี้การทูต

โดยคุณ ชนะ เมี้ยนเจริญ, ศิรวัชร จรัสโชค, รติกร วงษ์สุวรรณ

วัน หัวข้อ
2021-09-17พิธีการทูตกับงานราชพิธี
2021-09-03สถานทูตกับสถานกงสุลคืออะไร
2021-08-06สํารวแง่มุมพิธีการทูตจาก Tokyo Olympic
2021-07-30เกร็ดความรู้ที่หลายคนอาจไม่รู้
2021-07-23เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทย
2021-07-09ภารกิจด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
2021-07-02การรับรองการเยือนบุคคลสําคัญต่างประเทศในยุคความปกติวิถีใหม่
2021-06-25บทสัมภาษณ์ ออท.ชนิดา กมลนาวิน ตอน การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปรับตําแหน่งเอกอัครราชทูต
2021-06-18บทสัมภาษณ์อธิบดีกรมพิธีการทูต:กรณีการเสียชีวิตของ ออท. ยูเครน