รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-08-12เทศกาลอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-08-05เทศกาลรอมฎอนของคูเวต และสื่อมวลชนของเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-07-29เทศกาบไทยในญี่ปุ่นและในสหรัฐฯ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณจุทารัช
2013-07-15ข่าววัฒนธรรมในญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-07-08ภาพลักษณ์และโครงการวัฒนธรรมในละตินอเมริกา ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-07-01การสนับสนุนกิจกรรมของศาสนาอิสลาม ณ ประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-06-24สำนักข่าวซินหัว ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-06-17niginsky Siam และวัฒนธรรมไทยในโอมาน ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-06-10มวยไทยในอิตาลีและรัสเซีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล