รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2018-08-03ซีรี่ส์คริปโตเคอเรนซี่ ตอนที่ 4 ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระดมทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
2018-07-27ซีรี่ส์คริปโตเคอเรนซี่ ตอนที่ 3 ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล
2018-07-20ซีรี่ส์คริปโตเคอเรนซี่ ตอนที่ 2 เทคโนโลยีblockchain
2018-07-13ซีรี่ส์คริปโตเคอเรนซี่ ตอนที่ 1 มาทำความรู้จักเงินดิจิทัลกัน
2018-06-22สัมภาษณ์พิเศษ ตอน "บทบาทนักกฎหมายในกระทรวงการต่างประเทศ"
2018-06-08ACMECS นั้นสำคัญไฉน
2018-06-01ซีรีส์รักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน ภาวะโลกร้อน
2018-05-25สัมภาษณ์คุณบุ๋ม วีรวรรณ มอสบี้ TIP HERO ปี 2017
2018-05-11พิพิธภัณฑ์ต้านโกง