รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2018-10-26ซีรี่ส์ "70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เมียนมา" ตอน "ลุนตยา ราชินีแห่งผ้าซิ่นพม่า"
2018-10-19ซีรี่ส์ "70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา" ตอนที่ 2 "มองเมียนมาผ่านแพรพรรณ"
2018-10-12ซีรีส์ "70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา" ตอนที่ 1 "รู้จักเมียนมา"
2018-09-28กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับไขมันทรานส์
2018-09-14ข้อน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
2018-09-07กฎหมายน่ารู้สำหรับเยาวชน : กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในไทย/ การซื้อของออนไลน์
2018-08-17กฎหมายน่ารู้สำหรับเยาวชน : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
2018-08-10กฎหมายและเยาวชน