รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2019-01-25ฝุ่น PM2.5 และมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
2019-01-18มาทำความรู้จักคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)
2019-01-11มาตรการและกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการลดขยะพลาสติก
2019-01-04เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทย
2018-12-2870 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
2018-12-14บทบาทของกระทรวงกลาโหมกับอาเซียน
2018-11-30เส้นทางการเรียนนักกฎหมาย
2018-11-16ข้อควรรู้ก่อนออกกฎหมายลงทะเบียน สุนัข และ แมว
2018-11-02ซีรีส์ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - เมียนมา ตอน "ข้อน่ารู้สำหรับคนไทยในเมียนมา"