รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2017-09-29ประสบการณ์เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐไลบีเรีย
2017-09-22ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาสามารถขอรับความช่วยเหลือทางการเงินได้อย่างไร
2017-09-15การจะทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยและต่างประเทศ
2017-09-01กฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยในบาห์เรน
2017-08-25การก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
2017-08-18งานปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 8 : บทบาทของสตรีในการรักษาสันติภาพ
2017-08-11รับน้องอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย
2017-08-04ยุติธรรมทางเลือก : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีแพ่งและคดีอาญา
2017-07-28การถอนสัญชาติไทยอันเนื่องมาจากการได้สัญชาติอื่นเพราะเหตุการณ์แปลงสัญชาติ