รายการ


รู้กฎหมายสบายใจ

บทบาทและภารกิจกระทรวงการต่างประเทศ ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2018-02-23กฎหมายข่มขืนในไทยและต่างประเทศ
2018-02-16ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2018-02-09มาเรียนรู้เรื่องสิทธิคนพิการกันเถอะ
2018-02-02สัมภาษณ์พิเศษคุณเจนจีรา บุญสมบัติ : ผู้อุทิศการทำงานเพื่อสิทธิคนพิการ
2018-01-26ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2018-01-19กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาขาติ
2018-01-05การทำหนังสือเดินทาง
2017-12-29เรื่องน่ารู้สำหรับคนไทยที่อาศัย/เดินทางไปในต่างประเทศ
2017-12-22ภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานไทย