รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2021-05-04ซาอุดิอาระเบียเตรียมพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2021-04-27UNEP เผยแพร่คู่มือเสริมสร้างเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน
2021-03-30
2021-03-23
2021-03-16
2021-03-09
2021-03-02ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 ของสิงคโปร์
2021-02-23หารบริหารจัดการขยะในสวิสเซอร์แลนด์
2021-02-16ภาคพลังงานและเหมืองแร่ สปป.ลาว