รายการวนสินธุ์ บุนนาค

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ วนสินธุ์ บุนนาค

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2022-06-2828/06/2565
2022-06-2121/06/2565
2022-06-1414/06/2565
2022-06-0707/06/2565
2022-05-3131/05/2565
2022-05-1717/05/2565
2022-05-1010/05/2565
2022-05-0303/05/2565
2022-04-19ผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครนต่อผู้ประกอบการเยอรมนี