รายการธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ


ชนัญชิดา บุญมาศิริ


วนสินธุ์ บุนนาค


วัชริศ เหมพัฒน์

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ, ชนัญชิดา บุญมาศิริ, วนสินธุ์ บุนนาค, วัชริศ เหมพัฒน์

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2021-08-03การแพทย์นานาชาติฝางเฉิงก่าง/ประเทศผู้นํานวัตกรรมในยุโรป/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของญี่ปุ่น
2021-07-27มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงโควิด-19
2021-07-20มณฑลชานตงเปิดตัวรถไฟ Cross border E-commerce/ นโยบายการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าในสิงคโปร์
2021-07-06เศรษฐกิจญี่ปุ่น 2564/ ฟิลิปปินส์-อิสราเอลพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
2021-06-29เศรษฐกิจเยอรมนี/ ศูนย์กลางธุรกิจใหม่ของนครกว่างโจว/ แหล่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2021-06-22มาเลเซียระงับการนําเข้าโคกระบือ/การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนเนื้อสัตว์ในสวิตเซอร์ลนด์
2021-06-15ผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์/ สถานการณ์การค้าระหว่างไทย-บราซิล
2021-06-08โอกาสของผู้ประกอบการไทยเมื่อยูเออีเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการได้
2021-06-01สเปนทุ่งพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร