รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2022-03-31แถลงข่าวประจําสัปดาห์
2021-05-13แถลงข่าวประจําสัปดาห์
2021-04-22การแถลงข่าวประจำสัปดาห์
2021-04-08แถลงข่าวประจำสัปดาห์
2021-04-01แถลงข่าวประจำสัปดาห์
2021-03-25แถลงข่าวประจำสัปดาห์
2021-03-18แถลงข่าวประจำสัปดาห์
2021-03-11แถลงข่าวประจำสัปดาห์
2021-03-04แถลงข่าวประจำสัปดาห์