รายการเบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-11-29สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮัสซานัล โบเกียห์
2021-11-15ว่าด้วยขอม (ตอนที่ 1)
2021-11-08กษัตริย์มาเลเซีย
2021-10-25พุทธศาสนาในจีน
2021-10-11ศาสนาชินโต (ตอนที่ 1)
2021-10-04พุทธศาสนาในญี่ปุ่น
2021-09-30ขยะทะเล
2021-09-29วิธีดูแลร่างกายหลังหายจากโควิด-19
2021-09-28รู้จัก เตมเป้อาหารอินโดที่ฮิตในตะวันตก/ แนะนํา 8 พิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน