รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2020-12-25รำลึกในความทรงจำตราบนิจนิรันดร์
2020-12-18อัครราชัน มิ่งขวัญชาติ
2020-12-11ห้องเรียนธรรมชาติมรดกที่พ่อมอบไว้
2020-12-04อัครราชัน มิ่งขวัญชาติ
2020-11-20ยุวทูตความดีที่โรงเรียนพิชิตสงคราม จังหวัด ภูเก็ต
2020-11-13จากวันนั้นสู่วันนี้ บนเส้นทางยุวทูตความดี ที่โรงเรียนเอกชัย จังหวัด สมุทรสาคร
2020-11-06ยุวทูตความดี โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร
2020-10-23เปิดประตูสู่โลกกว้าง : ท่องดินแดนอาทิตย์อุทัยกับนักการทูตคนเก่ง ตอนที่ 3
2020-10-16ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์