รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2021-12-038 เรื่องราวที่พ่อทำ
2021-10-15ยุวทูตความดีตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานความดี
2021-04-09รีวิวหนังสือวิทยุสราญรมย์ 20 ปี ยุวทูตความดี
2021-04-02เทปพิเศษในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของกรมสมเด็จพระเทพฯ
2021-03-26ยุวทูตความดีกับการก้าวสู่เส้นทางนักเรียนรางวัลพระราชทาน
2020-12-25รำลึกในความทรงจำตราบนิจนิรันดร์
2020-12-18อัครราชัน มิ่งขวัญชาติ
2020-12-11ห้องเรียนธรรมชาติมรดกที่พ่อมอบไว้
2020-12-04อัครราชัน มิ่งขวัญชาติ