รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2021-04-28พระมหากรุณาธิคุณในสถานการณ์โควิด 19
2021-04-21พระมหากรุณาธิคุณในสถานการณ์โควิด
2021-04-14พระราชกรณียกิจในช่วงที่ผ่านมา
2021-04-07พระราชกรณียกิจในช่วงที่ผ่านมา
2021-03-31พระราชกรณียกิจในรอบสัปดาห์
2021-03-24พระราชกรณียกิจในรอบสัปดาห์
2021-03-17พระราชกรณียกิจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
2021-03-10พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง
2021-03-03โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลปัจจุบัน