รายการพีร์ภากรณณ์ เนียมใย


ดิศรณ์ ง้วนพันธ์

จับตาเอเชียตะวันออก

โดยคุณ พีร์ภากรณณ์ เนียมใย, ดิศรณ์ ง้วนพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

วัน หัวข้อ
2019-11-08การส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ภูมิภาคคิวชู ของญี่ปุ่น
2019-11-01Thai festivak 2019 ณ กรุงฮานอย
2019-10-25ความมั่นคงทางอาหารของจีน
2019-10-18ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทย/เสฉวน
2019-10-112491 งานฉลองเอกราชพม่าปฐมบทการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา
2019-10-0410 ปี ไทย-ฟิลิปปินส์
2019-09-27ความสัมพันธ์ไทย - ติมอร์-เลสเต
2019-09-20Made in China 2025 และนโยบาย Siam Model
2019-09-13Made in China 2025 กับ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีน