รายการพีร์ภากรณณ์ เนียมใย


ดิศรณ์ ง้วนพันธ์

จับตาเอเชียตะวันออก

โดยคุณ พีร์ภากรณณ์ เนียมใย, ดิศรณ์ ง้วนพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

วัน หัวข้อ
2020-02-07ภาพรวมเศรษฐกิจของฮ่องกง 2562
2020-01-31ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชียตะวันออก
2020-01-24การจัดการขยะในจีน
2020-01-17แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของภูมิภาคคันไซปี 2563-2568
2020-01-03พฤติกรรมการบริโภคในอีก 10 ปี ข้างหน้า (ตอนที่ 2)
2019-12-27พฤติกรรมผู้บริโภคของจีนในอีก 10 ปีข้างหน้า
2019-12-20จีนเริ่มใช้ 5G ในเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นทางการ
2019-12-06ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมเดินหน้า ความสัมพันธ์สู่มิติใหม่
2019-11-15การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายหลี่เค่าเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน