รายการพีร์ภากรณณ์ เนียมใย


ดิศรณ์ ง้วนพันธ์

จับตาเอเชียตะวันออก

โดยคุณ พีร์ภากรณณ์ เนียมใย, ดิศรณ์ ง้วนพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

วัน หัวข้อ
2020-05-08การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในยุค 4.0 ตอนที่ 2
2020-05-01การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในยุค 4.0
2020-04-24การจัดการขยะของเกาหลีใต้
2020-04-10พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนในนครเซี่ยงไฮ้ที่เปลี่ยนไปหลังการระบาดของ COVID-19
2020-04-03นครเกิ่นเทอตั้งเป้าเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งแรกในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ภายในปี ค.ศ. 2025
2020-03-20ข่าวเศรษฐกิจสำคัญของมณฑลยูนนานและมณฑลกุ้ยโจวของจีน
2020-03-13เศรษฐกิจสำคัญของมณฑลยูนนาน
2020-03-0670 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินโดนีเซีย
2020-02-21การทูตเพื่อประชาชน ภายใต้โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น East Asia Unit