รายการ


จับตาเอเชียตะวันออก

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

วัน หัวข้อ
2021-11-19เปิดโลกอนิเมะและมังงะมากกว่าการ์ตูนคือวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่
2021-09-10มรดกโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
2021-09-0345 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
2021-08-06เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ทางรอดของเอเชียตะวันออก
2021-07-23ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในยุค New Normal
2021-07-09P4G กุญแจสําคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2021-07-02Startup ระดับ Unicorn ในเอเชียตะวันออก
2021-06-18โกโก้: พืชเศรษฐกิจใหม่ของเวียดนาม
2021-06-11นโยบายบุตรคนที่ 3 ในจีน/เวียดนามขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม