รายการยุทธฤทธิ์ บุนนาค

จับตาเอเชียตะวันออก

โดยคุณ ยุทธฤทธิ์ บุนนาค

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

วัน หัวข้อ
2021-07-23ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในยุค New Normal
2021-07-09P4G กุญแจสําคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2021-07-02Startup ระดับ Unicorn ในเอเชียตะวันออก
2021-06-18โกโก้: พืชเศรษฐกิจใหม่ของเวียดนาม
2021-06-11นโยบายบุตรคนที่ 3 ในจีน/เวียดนามขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
2021-05-28มองเอเชียตะวันออกผ่านโลกกาแฟ
2021-05-21จีนในวันที่ไม่มีความยากจนเหลืออยู่
2021-05-14ไทย - สิงคโปร์มีอะไรมากกว่า ข้าวมันไก่ (ตอนที่ 2)
2021-05-07ไทย - สิงคโปร์มีอะไรมากกว่า ข้าวมันไก่ (ตอนที่ 1)