รายการพีร์ภากรณณ์ เนียมใย


ดิศรณ์ ง้วนพันธ์

จับตาเอเชียตะวันออก

โดยคุณ พีร์ภากรณณ์ เนียมใย, ดิศรณ์ ง้วนพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

วัน หัวข้อ
2020-11-13Digital Literacy
2020-07-24ข่าวเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19
2020-07-03การส่งออกทุเรียนไทยไปจีนตามเส้นทางบกเชื่อมไทย-เวียดนาม-จีน
2020-06-19เศรษฐกิจเมียนมาในช่วง COVID-19
2020-06-12การท่องเที่ยวหลัง COVID-19 ในช่วงวันหยุดแรงงานของจีน
2020-06-05พัฒนาการด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และ หูหนาน (ตอนที่ 2)
2020-05-22การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของกว่างซี