รายการธานี แสงรัตน์

คุยรอบโลกกับโฆษก กต.

โดยคุณ ธานี แสงรัตน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอการความรู้ด้านการต่างประเทศที่ส่งผลต่อคนไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2021-04-30โครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากยุโรปเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย
2021-04-09โครงการนำท้องถื่นไทยสู่สากล
2021-04-02การเชื่อมโยงขอนแก่นและภาคอีสานกับประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศ
2021-03-26หุ่นยนต์ดินสอ นวัตกรรมของคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลก
2021-03-1945 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
2021-03-12ภูมิรัฐศาสตร์ของเอเปคกับผลประโยชน์ของไทย
2021-03-05Start up ไทยก้าวไกลในอาเซียน
2021-02-26ประโยชน์ของไทยในคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ
2021-02-19บทบาทของไทยกับทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศหลังโควิด