รายการธานี แสงรัตน์

คุยรอบโลกกับโฆษก กต.

โดยคุณ ธานี แสงรัตน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอการความรู้ด้านการต่างประเทศที่ส่งผลต่อคนไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2021-07-30กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์กับภารกิจการดูแลและบริการคนไทยในยุค New Normal
2021-07-23BCG Economy โมเดลใหม่เศรษฐกิจไทย
2021-07-09คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กการทูตพหุภาค
2021-07-02กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์กับภารกิจการดูแลและบริการคนไทยในยุค New Normal
2021-06-25ประสบการณ์ทํางานที่กรมสารนิเทศ
2021-06-04โอกาสและความท้าทายของไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐในยุคประธานาธิบดีไบเดน
2021-05-28บทบาทของเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กับการทูตไทยในยุค New Normal
2021-05-07แนวโน้มการลงทุนในอาเซียน หลังโควิดกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่