รายการธานี แสงรัตน์

คุยรอบโลกกับโฆษก กต.

โดยคุณ ธานี แสงรัตน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอการความรู้ด้านการต่างประเทศที่ส่งผลต่อคนไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2021-11-05ภารกิจสร้างแหล่งอาหาร เพื่อการเดินทางในอวกาศให้ NASA ของทีม KEETA
2021-10-22โอกาสด้านการค้าและการลงทุนในเวียดนาม
2021-10-08การทูตพหุภาคีและบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 76
2021-10-01การขับเคลื่อนการทูตทวิภาคีของไทยในบริบทใหม่ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
2021-09-24ร้อยแก่นสารสินธุ์: เมืองนวัตกรรมระบบรางกับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
2021-09-10ทิศทางการทูตสาธารณะของไทย
2021-08-27พิธีการทูต ในยุค New Normal
2021-08-13"เทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทย
2021-08-06กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับงานด้านการทูตเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ