รายการธานี แสงรัตน์

คุยรอบโลกกับโฆษก กต.

โดยคุณ ธานี แสงรัตน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอการความรู้ด้านการต่างประเทศที่ส่งผลต่อคนไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2022-01-28การส่งเสริมผลประโยชน์ขอไทยให้ในสหรัฐอเมริกา
2022-01-21การส่งเสริม Soft Power ของไทยในต่างแดน
2022-01-07โอกาสการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวไทย-จีนตอนใต้ผ่านเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
2021-12-31ปรากฏการณ์วง 4 MIX บอยแบนด์ของไทยที่ดังไกลในเม็กซิโก
2021-12-24ความสําเร็จของ Thailand Pavilion ในงาน Expo 2020 Dubai
2021-12-10การแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในบริบทการเมืองระหว่างประเทศ
2021-12-03Redesign Design Education: the time is now or never
2021-11-26สตรีไทยคนแรกในเวทีกฎหมายระหว่างประเทศ
2021-11-12การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการต่างประเทศ