รายการพชร ย้อยดา

ก้าวทันเทคโนโลยี

โดยคุณ พชร ย้อยดา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2022-06-2828/06/2565
2022-06-2121/06/2565
2022-06-1414/06/2565
2022-06-0707/06/2565
2022-05-1010/05/2565
2022-05-0303/05/2565
2022-04-12ฟิลิปปินส์ประกาศแผนรองรับโครงการ Starlink ของ SpaceX
2022-04-05คลาวด์กลางภาครัฐ’ เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล/ 'แรงงานแพลตฟอรัม' ทางเลือกอาชีพอิสระรูปแบบใหม่
2022-03-15รวบรวม 5 เทรนด์เทคโนโลยีสําคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2565