เปิดโลกอาเซียน เวียดนาม1 2012/03/01

ท่านทูตแนะนำให้รู้จักกับประเทศเวียดนาม