ตารางออกอากาศ

วัน / เวลา05:30-06:00 น.06:00-06:30 น.06:30-07:00 น.17:30-18:00 น.18:00-18:30 น.19:00-19:30 น.22:00-22:30 น.
จันทร์สาระน่ารู้งานกงสุล

สาระน่ารู้งานกงสุล

รอบบ้านเรา

รอบบ้านเรา

คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

รักษ์สิ่งแวดล้อม

รักษ์สิ่งแวดล้อม

News & Views

News & Views

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย

วัฒนธรรมสัมพันธ์

วัฒนธรรมสัมพันธ์

อังคารรอบรู้เศรษฐกิจ

รอบรู้เศรษฐกิจ

รอบบ้านเรา

รอบบ้านเรา

เราคืออาเซียน

เราคืออาเซียน

บัวแก้ววันนี้

บัวแก้ววันนี้

หน้าต่างโลกกว้าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย

เรียนภาษาเมียนมาร์กันเถอะ

เรียนภาษาเมียนมาร์กันเถอะ

พุธSPICE OF ASIA

SPICE OF ASIA

รอบบ้านเรา

รอบบ้านเรา

คุยกันวันพุธ(อีสาน)

คุยกันวันพุธ(อีสาน)

ปกิณกะสำนักราชฯ

ปกิณกะสำนักราชฯ

หน้าต่างโลกกว้าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย

รู้รอบโลก

รู้รอบโลก

พฤหัสบดีสุขภาพรับอรุณ

สุขภาพรับอรุณ

รอบบ้านเรา

รอบบ้านเรา

เราคืออาเซียน

เราคืออาเซียน

Sparkling English

Sparkling English

หน้าต่างโลกกว้าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย

รอบรั้วบัวแก้ว

รอบรั้วบัวแก้ว

ศุกร์หลายคนอยากรู้

หลายคนอยากรู้

รอบบ้านเรา

รอบบ้านเรา

คุยกันวันศุกร์(อีสาน)

คุยกันวันศุกร์(อีสาน)

ยุวทูต On Air

ยุวทูต On Air

หน้าต่างโลกกว้าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย
(โลกเยาวชน)

รู้กฎหมายสบายใจ

รู้กฎหมายสบายใจ