ตารางออกอากาศ

วัน / เวลา05:30-06:00 น.06:00-06:30 น.06:30-07:00 น.17:30-18:00 น.18:00-18:30 น.19:00-19:30 น.22:00-22:30 น.
จันทร์รอมฎอน

รอมฎอน

รอบบ้านเรา

รอบบ้านเรา

TICA พัฒนาทั่วโลก

TICA พัฒนาทั่วโลก

รักษ์สิ่งแวดล้อม

รักษ์สิ่งแวดล้อม

News & Views

News & Views

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย

วัฒนธรรมสัมพันธ์

วัฒนธรรมสัมพันธ์

อังคารรอมฎอน

รอมฎอน

รอบบ้านเรา

รอบบ้านเรา

เราคืออาเซียน

เราคืออาเซียน

เจรจาพาที วิถีนานาประเทศ

เจรจาพาที วิถีนานาประเทศ

หน้าต่างโลกกว้าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย

เรียนภาษาเมียนมาร์กันเถอะ

เรียนภาษาเมียนมาร์กันเถอะ

พุธรอมฎอน

รอมฎอน

รอบบ้านเรา

รอบบ้านเรา

คุยกันวันพุธ(อีสาน)

คุยกันวันพุธ(อีสาน)

ปกิณกะสำนักราชฯ

ปกิณกะสำนักราชฯ

หน้าต่างโลกกว้าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย

วาไรตี้การทูต

วาไรตี้การทูต

พฤหัสบดีรอมฎอน

รอมฎอน

สีสันแอฟริกา

สีสันแอฟริกา

เราคืออาเซียน

เราคืออาเซียน

Sparkling English

Sparkling English

หน้าต่างโลกกว้าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย

รอบรั้วบัวแก้ว

รอบรั้วบัวแก้ว

ศุกร์รอมฎอน

รอมฎอน

รอบบ้านเรา

รอบบ้านเรา

คุยกันวันศุกร์(อีสาน)

คุยกันวันศุกร์(อีสาน)

ยุวทูต On Air

ยุวทูต On Air

หน้าต่างโลกกว้าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย
(โลกเยาวชน)

รู้กฎหมายสบายใจ

รู้กฎหมายสบายใจ